Browsed by
Month: Září 2017

Pozvánka na členskou schůzi

Pozvánka na členskou schůzi

Bytové družstvo Brechtova 826,827, se sídlem Brechtova 826/20, 149 00 Praha 4

Datum konání: 11.10.2017

Čas konání: 18:00

Místo konání: Vchod 826+827

Program:

 1. Prezence přítomných, zahájení
 2. Volba předsedajícího, zapisovatele schůze a ověřovatele zápisu
 3. Nový statutární orgán, odměny, volba
 4. Smlouva o výkonu funkce
 5. Závěr

Více.. Více..

Pozvánka na Shromáždění vlastníků

Pozvánka na Shromáždění vlastníků

Společenství vlastníků Brechtova 826,827, se sídlem Brechtova 826/20, 149 00 Praha 4

Datum konání: 11.10.2017

Čas konání: 18:30

Místo konání: Vchod 826+827

Program:

 1. Prezence přítomných, zahájení
 2. Volba předsedajícího, zapisovatele schůze a ověřovatele zápisu
 3. Nový statutární orgán, odměny, volba
 4. Smlouva o výkonu funkce
 5. Diskuze
 6. Závěr

Více.. Více..