Browsed by
Month: Červenec 2018

Zápis ze shromáždění vlastníků SVJ Brechtova 826 a 827

Zápis ze shromáždění vlastníků SVJ Brechtova 826 a 827

Datum konání: 13. června 2018 od 18.00 hod.

Místo konání: ZŠ Květnového vítězství, školní jídelna

Program:

 •  Prezence přítomných, zahájení (cca od 18:20)
 • Volba předsedajícího, zapisovatele schůze a ověřovatele zápisu
 • Zchválení stanov SV (aktualizace, sladění se stanovami BD)
 • Schválení vyúčtování za rok 2017 (pan Haken)
 • Schválení výše záloh na období do konce roku 2018
 • Schválení souhrnné odměny členům kontrolní komise za rok 2017 ve výši 10.000 Kč dle čl. VII odst. 7 písm. c) Stanov
 • Představení nové účetní a správní firmy
 • Představení plánovaných a předpokládaných investic (regulační kohoutky, výtahy, střecha)
 • Informace o provedených revizích (hasiči, plyn – závady a nedostatky) a údržbě (anténa, návnady)
 • Informace o dočasném nájmu společných prostor (do konce roku 2018)
 • Informace o plánované regeneraci vnitrobloku Brechtova, Matúškova, Hekrova
 • Závěr

Více.. Více..

Zápis z členské schůze BD Brechtova 826 a 827

Zápis z členské schůze BD Brechtova 826 a 827

Datum konání: 13. června 2018 od 18.00 hod.

Místo konání: ZŠ Květnového vítězství, školní jídelna

Program:

 • Prezence přítomných, usnášeníschopnost a zahájení
 • Volba předsedajícího, zapisovatele schůze a ověřovatele zápisu
 • Schválení stanov BD (aktualizace, sladění se stanovami SV, příprava na budoucí zánik BD)
 • Přestávka (cca od 18:20 do 19:00 – bude probíhat schvalování Stanov SV)
 • Schválení účetní závěrky za rok 2017 (pan Haken)
 • Informace o úpravě nájmů v bytech BD
 • Představení plánovaných a předpokládaných investic (nutné opravy ve dvou bytech)
 • Závěr

Více.. Více..