Browsed by
Month: Listopad 2019

POZVÁNKA NA SHROMÁŽDĚNÍ

POZVÁNKA NA SHROMÁŽDĚNÍ

Společenství vlastníků Brechtova 826, 827,

se sídlem Brechtova 826/20, 149 00 Praha 4 − Háje, IČ: 03528987, spisová značka: S 15891, vedené u Městského soudu v Praze.

Shromáždění Společenství vlastníků Brechtova 826, 827 se bude konat dne

21. 11. 2019 od 20,00 hodin

v suterénu vchodu Brechtova 826

Shromáždění se týká všech členů Společenství vlastníků Brechtova 826, 827. V případě zastoupení je nutná písemná plná moc, jež je platná pouze pro zastupování na tomto shromáždění (v příloze).

Více.. Více..

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

se sídlem Brechtova 826/20, 149 00 Praha 4 − Háje, IČO: 26704951, vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl Dr, vložka 5533.

Schůze Bytového družstva Brechtova 826, 827, se bude konat dne

21. 11. 2019 od cca 20,15 hodin

v suterénu vchodu Brechtova 826

Schůze se týká všech členů Bytového družstva Brechtova 826, 827. V případě zastoupení je nutná písemná plná moc, jež je platná pouze pro zastupování na této členské schůzi (v příloze).

Více.. Více..

Zápis ze shromáždění vlastníků SVJ Brechtova 826 a 827

Zápis ze shromáždění vlastníků SVJ Brechtova 826 a 827

Datum konání: 12. června 2019 od 18.30 hod.

Místo konání: ZŠ Květnového vítězství, školní jídelna

Program:

1. Zahájení shromáždění

2. Volba předsedajícího shromáždění, zapisovatele a ověřovatele zápisu

3. Seznámení s programem

4. Zpráva o činnosti výboru

5. Schválení hospodaření SV za rok 2018

6. Projednání a schválení druhu služeb a výše záloh na jejich úhradu, a způsob rozúčtování ceny služeb na jednotky

7. Projednání a schválení rozpočtu SV, včetně plánu investic

8. Závěr

Více.. Více..