Browsed by
Month: Červen 2017

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků Brechtova 826,827

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků Brechtova 826,827

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků Brechtova 826,827

konaného dne 23. 5. 2017

Program:

  1. Prezence přítomných, zahájení
  2. Volba předsedajícího, zapisovatele shromáždění a ověřovatele zápisu
  3. Schválení programu
  4. Schválení účetní závěrky za rok 2016
  5. Přehled provedených prací za rok 2016
  6. Projednání plánu investic – nové výtahy 2018
  7. Zálohy na služby
  8. Problematika hlášení počtu osob
  9. Diskuze
  10. Závěr

Více.. Více..