Browsed by
Month: Prosinec 2020

SVJ- Per rollam

SVJ- Per rollam

Rozhodnutí mimo zasedání shromáždění vlastníků Společenství vlastníků Brechtova 826, 827, Se sídlem Brechtova 826/20, 149 00 Praha 4 – Háje, IČ: 03528987, spisová značka: S 15891, vedené u Městského soudu v Praze
(dále jen „SV“),


Výbor SV tímto v souladu s ustanovením § 1211 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “OZ“) a v souladu s čl. IX, 2, stanov SV navrhuje všem členům SV, aby rozhodli


písemnou formou mimo zasedání shromáždění o níže uvedených záležitostech:


Návrh usnesení:
SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK SCHVALUJE ÚČETNÍ ZÁVĚRKU, VYPOŘÁDÁNÍ VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ A ZPRÁVU O HOSPODAŘENÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ZA ROK 2019.

Více.. Více..

BD- Per rollam

BD- Per rollam

Rozhodnutí mimo zasedání členské schůze Bytového družstva Brechtova 826,827, se sídlem: Brechtova 826/20, 149 00 Praha 4, IČ: 267 04 951, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Dr, vložka 5533
(dále jen „Družstvo“),

Představenstvo Družstva tímto v souladu s ustanovením § 652 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZOK“) a v souladu s čl. 32.2. stanov Družstva navrhuje všem členům Družstva, aby rozhodli


písemnou formou mimo zasedání členské schůze o níže uvedených záležitostech:


Návrh usnesení:
ČLENSKÁ SCHŮZE BYTOVÉHO DRUŽSTVA SCHVALUJE HOSPODAŘENÍ DRUŽSTVA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKU ROKU 2019.
SCHŮZE BYTOVÉHO DRUŽSTVA SCHVALUJE PŘEVOD ZISKU VE VÝŠI 8 911,27 KČ NA ÚČET ZE ZISKU.

Více.. Více..