BD- Per rollam

BD- Per rollam

Rozhodnutí mimo zasedání členské schůze Bytového družstva Brechtova 826,827, se sídlem: Brechtova 826/20, 149 00 Praha 4, IČ: 267 04 951, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Dr, vložka 5533
(dále jen „Družstvo“),

Představenstvo Družstva tímto v souladu s ustanovením § 652 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZOK“) a v souladu s čl. 32.2. stanov Družstva navrhuje všem členům Družstva, aby rozhodli


písemnou formou mimo zasedání členské schůze o níže uvedených záležitostech:


Návrh usnesení:
ČLENSKÁ SCHŮZE BYTOVÉHO DRUŽSTVA SCHVALUJE HOSPODAŘENÍ DRUŽSTVA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKU ROKU 2019.
SCHŮZE BYTOVÉHO DRUŽSTVA SCHVALUJE PŘEVOD ZISKU VE VÝŠI 8 911,27 KČ NA ÚČET ZE ZISKU.


Odůvodnění návrhu usnesení:

Dle části páté, článku 28 odst. 16. písm. d) stanov Družstva schvaluje členská schůze Družstva řádnou účetní závěrku. V současné situaci se jeví problematickým svolání členské schůze družstva. Z tohoto důvodu je
členům Družstva předkládán ke schválení výše uvedený návrh usnesení členské schůze družstva.


Poklady k rozhodnutí jsou přílohou této informace,


Kontrolní komise v souladu s § 716 zákona č. 90/2012 Sb., v platném znění doporučila členské základně schválení účetní závěrky a převodu zisku.

Příloha:

A dále je možné seznámit se u představenstva BD s kompletní účetní závěrkou včetně pohybů na účtech a přiznáním k dani z příjmu.

Pokyny:
S podklady potřebnými pro posouzení a přijetí usnesení je možné seznámit se po předchozí dohodě s představenstvem družstva.

Pro přijetí usnesení je podle ustanovení části páté, článku 32.odst.5 platných a účinných stanov Družstva potřeba souhlas většiny členů Družstva, počítáno z celkového počtu hlasů všech členů Družstva.

Podle části páté, článku 32.odst.3 stanov Družstva činí lhůta k Vašemu vyjádření k výše uvedenému usnesení 15 dní ode dne, kdy Vám byl tento návrh doručen.

V této lhůtě je třeba Vaše vyjádření souhlasu/nesouhlasu s navrhovaným usnesením anebo zdržení se hlasování doručit představenstvu Družstva, jinak bude platit, že s návrhem nesouhlasíte.

Pro vyjádření souhlasu/nesouhlasu s navrhovanými usneseními anebo zdržení se hlasování prosím použijte přiložené hlasovací lístky.

Na lístku prosím zaškrtněte, jak hlasujete, doplňte den, měsíc a rok vyplnění lístku, doplňte Vaše jméno a příjmení, číslo bytu a číslo vchodu, a podepište vlastní rukou.

Hlasovací lístek předejte osobně některému z členů představenstva Družstva nebo zašlete na adresu Družstva.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..