Browsed by
Month: Červen 2020

Členská schůze

Členská schůze

Vážení členové družstva,

vzhledem k trvajícím omezením ohledně shromažďování osob kvůli pandemii Covid-19 není v současnosti možné konat klasickou členskou schůzi (nejsou vhodné prostory).

Na členské schůzi je třeba schválit účetní závěrku BD za rok 2019. Představenstvo rozhodlo i s vědomím Kontrolní komise, že

  • Představenstvo BD podá daňové přiznání za rok 2019,
  • účetní závěrka se nebude projednávat per rollam (korespondenčně), i když to zákon č. 191/2020 Sb. umožňuje,

a

  • projednání účetní závěrky proběhne na členské schůzi co nejdřív po prázdninách – v souladu s mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví.

Stejný postup zvolil výbor SV v případě schválení vyúčtování Společenství vlastníků za rok 2019.

Děkujeme za pochopení.

S pozdravem a přáním pevného zdraví a příjemného léta.

V Praze dne 15. 6. 2020 Představenstvo a Výbor