Browsed by
Month: Květen 2021

Pozvánka na členskou schůzi

Pozvánka na členskou schůzi

Bytové družstvo Brechtova 826,827, se sídlem Brechtova 826/20, 149 00 Praha 4 

Datum konání: 19.05.2021
Čas konání: 18:00
Místo konání: Před domem Brechtova 826, 827

Program:

 1. Prezence přítomných, zahájení
 2. Volba předsedajícího, zapisovatele schůze a ověřovatele zápisu
 3. Schválení programu
 4. Prodej bytu 827–08 (garsoniéra – odsouhlasení)
 5. Diskuze
 6. Závěr

Důležité:

Pokud není Vaše osobní účast na členské schůzi možná, lze se nechat zastoupit na základě udělené plné moci k účasti a hlasování na členské schůzi jiným členem bytového družstva. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na této členské schůzi nebo více členských schůzí. Jeden člen bytového družstva může být přitom zmocněncem nejvýše jedné třetiny všech členů. Podpis zmocnitele ani zmocněnce na plné moci nemusí být úředně ověřen.

S podklady k jednotlivým projednávaným bodům je možné se po domluvě seznámit v kanceláři výboru a na webových stránkách www.svj-brechtova.cz.

V Praze 04.05.2021

Pozvánka na shromáždění vlastníků

Pozvánka na shromáždění vlastníků

Společenství vlastníků Brechtova 826,827, se sídlem Brechtova 826/20, 149 00 Praha 4

Datum konání: 19.05.2021
Čas konání: 18:15
Místo konání: Před domem Brechtova 826, 827

Program:

 1. Prezence přítomných, zahájení
 2. Volba předsedajícího, zapisovatele shromáždění a ověřovatele zápisu
 3. Schválení programu
 4. Výběr firmy na opravu střechy (odsouhlasení)
 5. Výběr firmy na výměnu výtahů (odsouhlasení)
 6. Diskuze
 7. Závěr

Důležité:

 1. Pokud není Vaše osobní účast na Shromáždění možná, lze se nechat zastoupit na základě udělené plné moci k účasti a hlasování na Shromáždění jiným členem společenství, případně i třetí osobou mimo společenství. Podpis zmocnitele ani zmocněnce nemusí být úředně ověřen.
 2. V případě, že je bytová jednotka ve společném jmění manželů nebo je ve spoluvlastnictví více osob, je podle Nového občanského zákoníku povinností zvolit si tzv. zmocněnce, který jednotku zastupuje na Shromáždění. Toto zmocnění nemusí být úředně ověřeno.

S podklady k jednotlivým projednávaným bodům je možné se seznámit v kanceláři výboru a na webových stránkách www.svj-brechtova.cz

V Praze 04.05.2021