Pozvánka na členskou schůzi

Pozvánka na členskou schůzi

Bytové družstvo Brechtova 826,827, se sídlem Brechtova 826/20, 149 00 Praha 4 

Datum konání: 19.05.2021
Čas konání: 18:00
Místo konání: Před domem Brechtova 826, 827

Program:

  1. Prezence přítomných, zahájení
  2. Volba předsedajícího, zapisovatele schůze a ověřovatele zápisu
  3. Schválení programu
  4. Prodej bytu 827–08 (garsoniéra – odsouhlasení)
  5. Diskuze
  6. Závěr

Důležité:

Pokud není Vaše osobní účast na členské schůzi možná, lze se nechat zastoupit na základě udělené plné moci k účasti a hlasování na členské schůzi jiným členem bytového družstva. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na této členské schůzi nebo více členských schůzí. Jeden člen bytového družstva může být přitom zmocněncem nejvýše jedné třetiny všech členů. Podpis zmocnitele ani zmocněnce na plné moci nemusí být úředně ověřen.

S podklady k jednotlivým projednávaným bodům je možné se po domluvě seznámit v kanceláři výboru a na webových stránkách www.svj-brechtova.cz.

V Praze 04.05.2021

Komentáře jsou uzavřeny.