Browsed by
Month: Leden 2018

Zápis ze shromáždění vlastníků SVJ Brechtova 826 a 827

Zápis ze shromáždění vlastníků SVJ Brechtova 826 a 827

Datum konání: 17. ledna 2018 od 18.30 hod.

Program:

 1. Prezence přítomných, usnášení schopnost a zahájení
 2. Volba předsedajícího, zapisovatele schůze a ověřovatele zápisu
 3. Využívání společných prostor jen některými vlastníky – právní stav a řešení (jsou možné tři varianty: nechat užívat všemi, zachovat stávající stav, uzavřít nájemní smlouvy a stanovit cenu za m2 primárně se stávajícími uživateli, vyhotovit nové prohlášení vlastníka) k termínu od 1. 3. 2018.
 4. Schválení řešení využití společných prostor jen některými vlastníky. Výbor SV navrhuje podtrženou variantu uvedenou v bodě 3 s cenou 20.- Kč/m2 a měsíc.
 5. Diskuze (jen k SV)
 6. Závěr

Více.. Více..

Zápis z členské schůze BD Brechtova 826 a 827

Zápis z členské schůze BD Brechtova 826 a 827

Datum konání: 17. ledna 2018 od 18.00 hod.

Program:

 1. Prezence přítomných, usnášeníschopnost a zahájení
 2. Volba předsedajícího, zapisovatele schůze a ověřovatele zápisu
 3. Volba členů kontrolní komise BD Brechtova 826, 827 (představenstvo navrhuje dosavadní členy, tedy pana Slezáka, pana Matouška a paní Šäfrovou)
 4. Volba náhradníka kontrolní komise BD (představenstvo navrhuje na základě doporučení paní Preislerovou)
 5. Volba náhradníka představenstva BD (představenstvo navrhuje paní Hodinkovou)
 6. Informace o platební morálce nájemníků BD
 7. Informace ke změně nájemného v bytech vlastněných BD – plán k 1. 2. 2018
 8. Diskuze (pouze agenda BD)
 9. Závěr

Více.. Více..