Zápis z členské schůze BD Brechtova 826 a 827

Zápis z členské schůze BD Brechtova 826 a 827

Datum konání: 17. ledna 2018 od 18.00 hod.

Program:

 1. Prezence přítomných, usnášeníschopnost a zahájení
 2. Volba předsedajícího, zapisovatele schůze a ověřovatele zápisu
 3. Volba členů kontrolní komise BD Brechtova 826, 827 (představenstvo navrhuje dosavadní členy, tedy pana Slezáka, pana Matouška a paní Šäfrovou)
 4. Volba náhradníka kontrolní komise BD (představenstvo navrhuje na základě doporučení paní Preislerovou)
 5. Volba náhradníka představenstva BD (představenstvo navrhuje paní Hodinkovou)
 6. Informace o platební morálce nájemníků BD
 7. Informace ke změně nájemného v bytech vlastněných BD – plán k 1. 2. 2018
 8. Diskuze (pouze agenda BD)
 9. Závěr

Ad 1. Prezence přítomných, zahájení

Členskou schůzi Bytového družstva Brechtova 826, 827 (dále jen „BD“) zahájil předseda pan Nerandžič. Oznámil, že je přítomno 26 členů družstva z celkového počtu 45, tj. 57,77 % členů.

Závěr: Schůze je tedy usnášeníschopná.

 

Ad 2. Volba předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu

Předseda představenstva BD Brechtova 826 a 827 navrhl jako předsedajícího členské schůze sebe, jako zapisovatele paní Čapkovou a jako ověřovatelku zápisu paní Hodinkovou.

 • proti: –
 • zdržel se: –
 • pro: 26 (tj. 100 % přítomných)

Závěr: Shromáždění zvolilo pana Nerandžiče předsedajícím členské schůze, paní Čapkovou zapisovatelem a paní Martu Hodinkovou ověřovatelkou zápisu.

 

Ad 3. Volba členů kontrolní komise BD Brechtova 826, 827 (představenstvo navrhuje dosavadní členy, tedy pana Slezáka, pana Matouška a paní Šäfrovou)

Předsedající oznámil, že jelikož současný výbor nemá žádné podklady k tomu, že byla KK volena, je nutné provést znovuzvolení a zároveň navrhl dosavadní členy – pana Slezáka jako předsedu, pana Matouška a paní Šäfrovou. Dále bude nutné podepsat smlouvy o výkonu funkce, které byly k nahlédnutí v kanceláři výboru.

 • proti: –
 • zdržel se: –
 • pro: 26 (tj. 100 % přítomných)

Závěr: Shromáždění zvolilo pana Slezáka, pana Matouška a paní Šäfrovou jako členy KK. Nové smlouvy o výkonu funkce byly jednohlasně odsouhlaseny.

 

Ad 4. Volba náhradníka kontrolní komise BD (představenstvo navrhuje na základě doporučení paní Preislerovou)

Jelikož stanovy nařizují volbu náhradníka kontrolní komise BD, navrhl současný výbor paní Preislerovou.

Hlasování:

 • Proti: –
 • Zdržel se: –
 • Pro: 26 (tj. 100 % přítomných)

Závěr: Paní Preislerová byla zvolena jako náhradník KK BD.

 

Ad 5. Volba náhradníka představenstva BD (představenstvo navrhuje paní Hodinkovou)
Jelikož stanovy nařizují volbu náhradníka představenstva BD, navrhl současný výbor paní Hodinkovou.

Hlasování:

 • Proti: –
 • Zdržel se: –
 • Pro: 26 (tj. 100 % přítomných)

Závěr: Paní Hodinková byla zvolena jako náhradník představenstva BD.

 

Ad 6 + 7 Informace o platební morálce nájemníků BD a změně nájemného

Pan Nerandžič informoval, že platební morálka nájemníků BD je vcelku dobrá, jediný dluh, který eviduje, byl již snížen a dle písemné domluvy bude doplacen v celé své výši do 31.1.2018. Dále uvedl, že družstvo pozvalo odhadce na posouzení bytů BD. Dle tohoto posouzení budou nájmy navýšeny. Předsedající dále uvedl, že navýšení je nutné z toho důvodu, že se po několik let nájem nezvyšoval vůbec. Současně přítomné uklidnil, že nájmy nebudou navýšeny o maximální možnou částku. Zájmem BD je mít platící nájemníky.

S tímto úkonem by bylo vhodné nechat podepsat nové nájemní smlouvy, které by již byly v souladu s novým OZ (zák. č. 89/2012 Sb.).

Z pléna nezazněl žádný protinávrh.

 

Ad 8. Diskuze (pouze agenda BD)

Pan Šikola vznesl přání, že by v případě prodeje bytů bylo vhodné nechat se zastoupit realitní kanceláří. Pan Nerandžič odpověděl, že v případě prodeje se v první řadě nabídnou byty současným nájemcům podle kritérií schválených členskou schůzí. Zpravidla členská schůze schválí minimální prodejní cenu pro členy. Následně by každý člen mohl učinit dle kritérií schválených členskou schůzí (např. lhůta, způsob nabídky, minimální výše atp.) nabídku – tzv. „obálkovou metodou.“ Teprve po vyčerpání předcházející možnosti připadá v úvahu prodej bytů třetím osobám (nečlenům BD), samozřejmě v zastoupení realitní kanceláří za tržní ceny.

Schůze ukončena v 18:30 hodin.

Zápis vyhotovila: Jana Čapková

Zápis ověřila: Marta Hodinková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..