Browsed by
Month: Červenec 2016

Zápis z členské schůze BD Brechtova 826 a 827

Zápis z členské schůze BD Brechtova 826 a 827

Datum konání: 27. června 2016 od 19.00 hod.

Program:

 1. Prezence přítomných, zahájení
 2. Volba předsedajícího, zapisovatele schůze a ověřovatele zápisu
 3. Schválení programu
 4. Schválení účetní závěrky za rok 2015
 5. Projednání a schválení převodu dlouhodobého finančního zdroje na opravy a investice na účet Společenství vlastníků Brechtova 826,827
 6. Diskuze
 7. Závěr

Usnášeníschopnost: Přítomno 25 členů ze 48

Více.. Více..

Zápis ze shromáždění vlastníků SV Brechtova 826 a 827

Zápis ze shromáždění vlastníků SV Brechtova 826 a 827

Datum konání: 27. června 2016 od 18. 30 hod.

Program:

 1. Prezence přítomných, zahájení
 2. Volba předsedajícího, zapisovatele shromáždění a ověřovatele zápisu
 3. Schválení programu
 4. Schválení účetní závěrky za rok 2015
 5. Přehled provedených oprav a revizí za I. a II. Q. 2016
 6. Projednání a schválení plánu investic v roce 2016 (zadní vchodové dveře, domovní telefony)
 7. Volba nového člena kontrolní komise (pí Vojtová, pí Šafrová)
 8. Problematika hlášení počtu osob
 9. Projednání a schválení nového domovního řádu
 10. Schválení náhrad výdajů bývalému výboru
 11. Diskuze
 12. Závěr

Usnášeníschopnost: Přítomno 25 vlastníků, to je 58,88 % (podle podílu plochy)

Více.. Více..