Zápis z členské schůze BD Brechtova 826 a 827

Zápis z členské schůze BD Brechtova 826 a 827

Datum konání: 27. června 2016 od 19.00 hod.

Program:

  1. Prezence přítomných, zahájení
  2. Volba předsedajícího, zapisovatele schůze a ověřovatele zápisu
  3. Schválení programu
  4. Schválení účetní závěrky za rok 2015
  5. Projednání a schválení převodu dlouhodobého finančního zdroje na opravy a investice na účet Společenství vlastníků Brechtova 826,827
  6. Diskuze
  7. Závěr

Usnášeníschopnost: Přítomno 25 členů ze 48

1. Prezence přítomných, zahájení
Předsedkyně BD zahájila členskou schůzi BD a po kontrole prezence konstatovala jeho usnášeníschopnost (viz výše).

2. Volba předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu
Předsedkyně BD navrhla jako předsedajícího členské schůze svoji osobu, jako zapisovatele pana Nerandžiče a jako ověřovatele zápisu paní Hodinkovou.

Proti tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy, připomínky, nikdo z přítomných nebyl proti ani se nezdržel, a naopak byl schválen všemi přítomnými (100%).

Závěr: Předsedající: p. Čapková Jana, zapisovatel: p. Nerandžič, ověřovatel zápisu: p. Hodinková

3. Schválení programu
Předsedající paní Čapková předložila Shromáždění k hlasování návrh programu. Nikdo nevznesl protinávrh nebo, nebyl proti nebo nevznesl připomínky, naopak všichni přítomní jednomyslně schválili program Shromáždění (100%)

Závěr: Program byl schválen.

4. Schválení účetní závěrky za rok 2015
Předsedající předala slovo paní Hodinkové, aby seznámila přítomné se shrnutím účetní závěrky dle účetních podkladů (pan Haken) za rok 2015. Paní Hodinková přednesla stav účetnictví k 31. 12. 2015 – viz příloha.

Předsedající po té předala slovo kontrolní komisi, která k přednesenému neměla žádných připomínek a uvedla, že provedla s účetním panem Hakenem kontrolu účetnictví za rok 2015 a že všechny údaje souhlasí.

Provedeno hlasování o účetní závěrce BD Brechtova 826, 827 s tímto výsledkem: protinávrh nepodal nikdo z přítomných, proti bylo 0 z přítomných, pro byli všichni ostatní (tj. 25 členů)

Závěr: Účetní závěrka byla schválena.

5. Projednání a schválení převodu dlouhodobého finančního zdroje na opravy a investice na účet Společenství vlastníků Brechtova 826,827
Návrh, aby zůstatek dlouhodobého finančního zdroje na opravy a investice byl pro svoji nepatrnou výši ponechán na účtu družstva.

Hlasování: protinávrh – 0, zdržel se – 0, proti – 0, pro návrh – 25.

Závěr: Zůstatek ponechán na účtu BD.

6. Diskuze
Nebyly žádné body k diskuzi.

7. Závěr
Členská schůze ukončena v 19:30 Hodin.

Děkujeme za pozornost.

Zapisovatel: Ivo Nerandžič

Ověřovatel zápisu: Marta Hodinková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..