Browsed by
Month: Květen 2019

Zápis ze shromáždění vlastníků SVJ Brechtova 826 a 827

Zápis ze shromáždění vlastníků SVJ Brechtova 826 a 827

Datum konání: 30. dubna 2019 od 18.00 hod.

Program:

 1. Prezence přítomných, zahájení
 2. Volba předsedajícího, zapisovatele schůze a ověřovatele zápisu
 3. Doplňovací volby 2 členů kontrolní komise
 4. Doplňovací volba 1 člena Výboru
 5. Oznámení o zrušení hodin pro veřejnost
 6. Přednesení podnětu pana Gottfrieda
 7. Vyklizení společných prostor z požárně–bezpečnostních důvodů

Více.. Více..

Zápis z členské schůze BD Brechtova 826 a 827

Zápis z členské schůze BD Brechtova 826 a 827

Datum konání: 30. dubna 2019 od 18.30 hod.

Program:

 1. Prezence přítomných, zahájení
 2. Volba předsedajícího, zapisovatele schůze a ověřovatele zápisu
 3. a) Doplňovací volby 2 členů kontrolní komise

b) Doplňovací volby 1 člena Představenstva

 1. Oznámení o zrušení hodin pro veřejnost
 2. Informace o uvolnění bytu po paní Štětkové

Více.. Více..