Zápis z členské schůze BD Brechtova 826 a 827

Zápis z členské schůze BD Brechtova 826 a 827

Datum konání: 30. dubna 2019 od 18.30 hod.

Program:

 1. Prezence přítomných, zahájení
 2. Volba předsedajícího, zapisovatele schůze a ověřovatele zápisu
 3. a) Doplňovací volby 2 členů kontrolní komise

b) Doplňovací volby 1 člena Představenstva

 1. Oznámení o zrušení hodin pro veřejnost
 2. Informace o uvolnění bytu po paní Štětkové

Ad 1. Prezence přítomných, zahájení

Členskou schůzi Bytového družstva Brechtova 826, 827 (dále jen „BD“) zahájil předseda pan Nerandžič. Oznámil, že je přítomno 26 členů družstva z celkového počtu 45, tj. 57,77 % členů.

Závěr: Schůze je tedy usnášeníschopná.

Ad 2. Volba předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu

Předseda představenstva BD Brechtova 826 a 827 navrhl jako předsedajícího členské schůze sebe, jako zapisovatele paní Čapkovou a jako ověřovatelku zápisu paní Vojtovou.

 • proti: –
 • zdržel se: –
 • pro: 26 (tj. 100 % přítomných)

Závěr: Shromáždění zvolilo pana Nerandžiče předsedajícím členské schůze, paní Čapkovou zapisovatelem a paní Vojtovou ověřovatelkou zápisu.

Ad 3. Doplňovací volby: a) 2 členů kontrolní komise za odstupující členy b) doplňovací volby 1 člena Představenstva

a) Vzhledem k odstoupení dvou členů KK (pan Matoušek, pan Slezák) je nutná volba – stávající komise navrhuje paní Preislerovou, představenstvo pana Hrubeše.

 • proti: –
 • zdržel se: –
 • pro: 26 (tj. 100 % přítomných)

Závěr: Shromáždění zvolilo paní Preislerovou a pana Hrubeše jako členy KK.

b) Vzhledem k úmrtí paní Semelové je nutná volba – představenstvo navrhuje paní Dagmar Vojtovou.

 • proti: –
 • zdržel se: –
 • pro: 26 (tj. 100 % přítomných)

Závěr: Shromáždění zvolilo paní Vojtovou jako nového člena představenstva.

Ad 4. Oznámení o zrušení hodin pro veřejnost

Jelikož hodiny pro veřejnost nebyly využívány, představenstvo se dohodlo na jejich zrušení. Předseda připomenul kontakty na představenstvo uvedené na nástěnce, a také webové stránky. Nově byla zřízena emailová adresa výbor@svj-brechtova.cz, kde zaslaný email dorazí automaticky všem členům představenstva.

Ad 5. Informace o uvolnění bytu po paní Štětkové

Vzhledem k velmi špatné platební morálce a narůstajícímu dluhu paní Štětkové byl s paní Štětkovou ukončen nájemní vztah. Výbor navrhuje, aby se členský podíl k předmětnému bytu prodal přednostně zájemci z řad členů BD „obálkovou metodou“ za alespoň minimální cenu, jejíž výši odsouhlasí členská schůze. Předseda upozornil, že nyní pouze odhlasujeme záměr prodat byt přednostně některému vlastníkovi. Pan Gottfried vznesl protinávrh, aby se byt prodal přes internetovou dražbu. Předseda nechal o tomto protinávrhu hlasovat.

Hlasování:

Hlasovalo se o protinávrhu. Při kontrole zápisu bylo zjištěno, že nebyly při hlasování započítány hlasy na základě plných mocí. Návrh byl tedy projednán, ale žádné usnesení nebylo přijato.

Závěr:

Nad rámec programu byla představena společnost www.cistetopeni.cz. Pan Titz Všechny zúčastněné seznámil s procesem chemického čištění. Další informace budou vlastníkům zaslány emailem.

Schůze ukončena v 19:30 hodin.

Zápis vyhotovila: Jana Čapková

Zápis ověřila: Dagmar Vojtová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..