Zápis ze shromáždění vlastníků SVJ Brechtova 826 a 827

Zápis ze shromáždění vlastníků SVJ Brechtova 826 a 827

Datum konání: 30. dubna 2019 od 18.00 hod.

Program:

 1. Prezence přítomných, zahájení
 2. Volba předsedajícího, zapisovatele schůze a ověřovatele zápisu
 3. Doplňovací volby 2 členů kontrolní komise
 4. Doplňovací volba 1 člena Výboru
 5. Oznámení o zrušení hodin pro veřejnost
 6. Přednesení podnětu pana Gottfrieda
 7. Vyklizení společných prostor z požárně–bezpečnostních důvodů

Ad 1. Prezence přítomných, zahájení

Předseda výboru pan Nerandžič zahájil shromáždění informací o účasti – 71,03 % vlastníků (dle plochy bytu). Shromáždění je tedy usnášeníschopné. Za Bytové družstvo Brechtova 826, 827 je hlasováním pověřena paní Hodinková.

Závěr: Shromáždění je usnášeníschopné.

Ad 2. Volba předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu

Předseda SV Brechtova 826 a 827 navrhl jako předsedajícího shromáždění sebe, jako zapisovatele paní Čapkovou a jako ověřovatelku zápisu paní Hodinkovou. Paní Hodinková vznesla protinávrh, aby byla ověřovatelkou paní Vojtová. Předseda nechal o protinávrhu hlasovat.

 • pro 100 % přítomných
 • proti 0 %přítomných
 • zdrželo se 0 % přítomných

Závěr: Shromáždění zvolilo pana Nerandžiče předsedajícím shromáždění, paní Čapkovou zapisovatelkou a paní Dagmar Vojtovou ověřovatelkou zápisu.

Ad 3. Doplňovací volby 2 členů kontrolní komise

Vzhledem k odstoupení dvou členů KK (pan Matoušek, pan Slezák) je nutná volba – stávající komise navrhuje paní Preislerovou, výbor pana Hrubeše.

 • pro 100 % přítomných
 • proti 0 %přítomných
 • zdrželo se 0 % přítomných

Závěr: Shromáždění zvolilo paní Preislerovou a pana Hrubeše jako členy KK.

Ad 4. Doplňovací volba 1 člena Výboru

Vzhledem k úmrtí paní Semelové je nutná volba – výbor navrhuje paní Dagmar Vojtovou.

 • pro 100 % přítomných
 • proti 0 %přítomných
 • zdrželo se 0 % přítomných

Závěr: Shromáždění zvolilo paní Vojtovou jako nového člena výboru.

Ad 5. Oznámení o zrušení hodin pro veřejnost

Jelikož hodiny pro veřejnost nebyly využívány, Výbor se dohodlo na jejich zrušení. Předseda připomenul kontakty na Výbor uvedené na nástěnce, a také webové stránky. Nově byla zřízena emailová adresa výbor@svj-brechtova.cz, kde zaslaný email dorazí automaticky všem členům Výboru.

Ad 6. Přednesení podnětu pana Gottfrieda

Pan Gottfried navrhuje zakázat používání digestoří a okamžité namontování aktivního odvětrávání na střechu (turbínky) kvůli splodinám. Předseda vlastníky seznámil s vyjádřením revizního technika, který riziko otrávení oxidem uhelnatým vyloučil. Vzhledem k plánované velké opravě střechy nyní odvětrávání opravovat nebudeme. Nikdo z přítomných nevznesl protinávrh.

Ad 7. Vyklizení společných prostor z požárně–bezpečnostních důvodů

Předseda upozornil, že se opět hromadí nepořádek jak ve společných prostorech, tak ve sklepě. Patra, ve kterých se nepořádek nachází, jsou uvedena na nástěnce. Předseda poprosil vlastníky o úklid do 31.5.2019. Dále také upozornil, že po další výzvě budou věci vyklizeny na náklady SVJ.

Ostatní

Pan Veniger konstatoval, že na začátku dubna zasílal email na účetní společnost, kde upozorňuje, že v rámci ročního vyúčtování byl porušen zákon a on doposud neobdržel odpověď. Výbor toto prověří.

Výbor zjistil, že žádný emailový dotaz od pana Venigera není evidován a dne 3. 5. 2019 požádal emailem pana Venigera o přeposlání uvedeného emailu. Do 6. 5. 2019 do 20:00 neobdržel Výbor žádnou odpověď.

Schůze ukončena v 19:15 hodin.

Zápis vyhotovila: Jana Čapková

Zápis ověřila: Dagmar Vojtová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..