Browsed by
Category: Ostatní dokumenty

Zápis ze shromáždění vlastníků SVJ Brechtova 826 a 827

Zápis ze shromáždění vlastníků SVJ Brechtova 826 a 827

Datum konání: 12. června 2019 od 18.30 hod.

Místo konání: ZŠ Květnového vítězství, školní jídelna

Program:

1. Zahájení shromáždění

2. Volba předsedajícího shromáždění, zapisovatele a ověřovatele zápisu

3. Seznámení s programem

4. Zpráva o činnosti výboru

5. Schválení hospodaření SV za rok 2018

6. Projednání a schválení druhu služeb a výše záloh na jejich úhradu, a způsob rozúčtování ceny služeb na jednotky

7. Projednání a schválení rozpočtu SV, včetně plánu investic

8. Závěr

Více.. Více..