Zápis ze shromáždění vlastníků SVJ Brechtova 826 a 827

Zápis ze shromáždění vlastníků SVJ Brechtova 826 a 827

Datum konání: 12. června 2019 od 18.30 hod.

Místo konání: ZŠ Květnového vítězství, školní jídelna

Program:

1. Zahájení shromáždění

2. Volba předsedajícího shromáždění, zapisovatele a ověřovatele zápisu

3. Seznámení s programem

4. Zpráva o činnosti výboru

5. Schválení hospodaření SV za rok 2018

6. Projednání a schválení druhu služeb a výše záloh na jejich úhradu, a způsob rozúčtování ceny služeb na jednotky

7. Projednání a schválení rozpočtu SV, včetně plánu investic

8. Závěr

Ad 1. Prezence přítomných, zahájení

Předseda výboru pan Nerandžič zahájil shromáždění informací o účasti – 66,9 %vlastníků (dle plochy bytu). Shromáždění je tedy usnášeníschopné. Za Bytové družstvo Brechtova 826, 827 je hlasováním pověřen pan Nerandžič.

Závěr: Shromáždění je usnášeníschopné.

Ad 2. Volba předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu

Předseda SV Brechtova 826 a 827 navrhl jako předsedajícího shromáždění sebe, jako zapisovatele paní Janu Čapkovou a jako ověřovatelku zápisu paní Dášu Vojtovou. Nikdo z přítomných nepodal jiný návrh.

 • protinávrh 0 %
 • pro 100 % přítomných
 • proti 0 %přítomných
 • zdrželo se 0 % přítomných

Závěr: Shromáždění zvolilo pana Nerandžiče předsedajícím shromáždění, paní Čapkovou zapisovatelkou a paní Vojtovou ověřovatelkou zápisu.

Ad 3. Seznámení s programem

Předsedající informoval o všech bodech programu.

Ad 4. Zpráva o činnosti výboru

Předseda informoval o konkrétní činnosti výboru. Byly provedeny následující revize: plynu ve společných prostorách, protipožární a byly umístěny návnady proti hlodavcům. Dále proběhla kompletní revize stanov, připravila se dokumentace GDPR a byly provedeny dílčí opravy dle potřeby. Výbor se také účastní diskuzí v rámci chystané revitalizace okolí.

Pan Veniger vznesl dotaz, týkající se úklidu kontejnerového stání. Nelíbí se mu, že tento úklid hradí SV místo města. Předseda panu Venigerovi sdělil, že je to naše starost a zároveň slíbil, že pošle informace o výši plateb a úryvek ze zákona. (Pan Veniger byl následně informován.)

Ad 5. Schválení hospodaření SV za rok 2018

Předsedající předal slovo paní Chlebcové, která přednesla informace týkající se hospodaření. Také bylo dáno slovo kontrolní komisi, která se k projednané věci vyjádřila kladně.

 • pro 100 % přítomných
 • proti 0 %přítomných
 • zdrželo se 0 % přítomných

Závěr: Shromáždění schválilo hospodaření za rok 2018.

Ad 6. Projednání a schválení druhu služeb a výše záloh na jejich úhradu, a způsob rozúčtování ceny služeb na jednotky

Předsedající uvedl, že zálohy jsou historicky špatně nastaveny a je tedy nutné odhlasovat nový způsob výpočtu. Dle informací máme dvě možnosti: a) podle počtu osob b) na byt stejně. Budou nové výpočtové listy.

Hlasování nejprve o návrhu vyúčtovávat dle počtu osob:

 • pro: 96,4 % přítomných
 • proti: 3,6 %přítomných
 • zdrželo se 0 % přítomných

Závěr: Shromáždění schválilo návrh vyúčtovávat dle počtu osob. O další možnosti se tedy nehlasovalo.

Ad 7. Projednání a schválení rozpočtu SV, včetně plánu investic

Předsedající představil plánované opravy: střecha, rozvody a výtah. Nechal hlasovat o povolení, aby výbor zahájil výběrové řízení. Předsedající zdůraznil, že se jedná pouze o počáteční krok – výběr konkrétní společnosti bude projednán s vlastníky.

 • pro 100 % přítomných
 • proti 0 %přítomných
 • zdrželo se 0 % přítomných

Závěr: Shromáždění pověřilo výbor k zahájení výběrového řízení.

Ad 8. Závěr

Na závěr předsedající upozornil na nepořádek ve společných prostorách, kočárkárnách a sklepech. Lhůta na vyklizení těchto prostor již uběhla. Zbytek bude vyklizen na náklady SV.

Schůze ukončena v 19:00 hodin.

Zápis vyhotovila: Jana Čapková

Zápis ověřila: Dagmar Vojtová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..