Zápis ze shromáždění vlastníků SVJ Brechtova 826 a 827

Zápis ze shromáždění vlastníků SVJ Brechtova 826 a 827

Datum konání: 17. ledna 2018 od 18.30 hod.

Program:

 1. Prezence přítomných, usnášení schopnost a zahájení
 2. Volba předsedajícího, zapisovatele schůze a ověřovatele zápisu
 3. Využívání společných prostor jen některými vlastníky – právní stav a řešení (jsou možné tři varianty: nechat užívat všemi, zachovat stávající stav, uzavřít nájemní smlouvy a stanovit cenu za m2 primárně se stávajícími uživateli, vyhotovit nové prohlášení vlastníka) k termínu od 1. 3. 2018.
 4. Schválení řešení využití společných prostor jen některými vlastníky. Výbor SV navrhuje podtrženou variantu uvedenou v bodě 3 s cenou 20.- Kč/m2 a měsíc.
 5. Diskuze (jen k SV)
 6. Závěr

 

Ad 1. Prezence přítomných, zahájení

Předseda výboru pan Nerandžič zahájil shromáždění informací o účasti – 71,03 % vlastníků (dle plochy bytu). Shromáždění je tedy usnášeníschopné. Za Bytové družstvo Brechtova 826, 827 je hlasováním pověřena paní Čapková.

Závěr: Shromáždění je usnášeníschopné.

 

Ad 2. Volba předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu

Předseda SV Brechtova 826 a 827 navrhl jako předsedajícího shromáždění sebe, jako zapisovatele paní Čapkovou a jako ověřovatelku zápisu paní Hodinkovou. Nikdo z přítomných nepodal jiný návrh.

 • pro 100 % přítomných
 • proti 0 %přítomných
 • zdrželo se 0 % přítomných

 

Závěr: Shromáždění zvolilo pana Nerandžiče předsedajícím shromáždění, paní Čapkovou zapisovatelkou a paní Martu Hodinkovou ověřovatelkou zápisu.

 

Ad 3+4 Využívání společných prostor jen některými vlastníky

Předsedající seznámil shromáždění s programem – dle pozvánky. Z řad přítomných nejsou připomínky.

Předsedající k projednávanému bodu uvedl, že není možné, aby společné prostory využívali jen někteří vlastníci a navíc bez řádné nájemní smlouvy. Dále uvedl, že k narovnání tohoto stavu jsou možné tři varianty:

1) všechny prostory zpřístupnit a nechat užívat všemi vlastníky. 2) Nechat všechny prostory znovu vyměřit a přidat do prohlášení vlastníka, což by ale znamenalo velmi vysokou investici a vzhledem k zákonné podmínce 100 % souhlasu všech vlastníků i nerealizovatelné. 3) Uzavřít řádné nájemní smlouvy se stávajícími uživateli (vlastníky jednotek) a stanovit cenu za m2.

Jednohlasně byla zvolena varianta č.3 a cena 20,-Kč/m2/měsíc. Dále bylo požádáno o klíče ke každému nebytovému prostoru, a to z důvodu, že se zde nachází uzávěry (voda, plyn). Tyto klíče budou uloženy v obálce v trezoru v kanceláři výboru. Pan Šikola vznesl dotaz, jak bude postihnuto případné porušení – předsedající pana Šikolu ujistil, že nejprve budou vlastníci telefonicky požádáni o zpřístupnění. Pouze v případě, že to nebude možné, bude zvolen postup odemčení výborem (např. havárie).

K tomuto nezazněl žádný protinávrh.

 • pro 100 % přítomných
 • proti 0 %přítomných
 • zdrželo se 0 % přítomných

 

Závěr: Budou sepsány nové nájemní smlouvy nebytových prostor a vlastníci předají výboru odpovídající klíče.

 

Ad 5. Diskuze

Paní Pohanková se ptala na situaci s výtahem, který bouchá a ve kterém také s dcerou uvízla. Výbor ji ujistil, že revize, odborné zkoušky i inspekční prohlídky byly řádně vyhotoveny a výtah bude nutné do tří let vyměnit. Výbor se tímto problémem bude zabývat tento rok.

Předseda výboru apeloval na vlastníky, kteří se chystají na rozsáhlejší rekonstrukce, aby informovali výbor emailem nebo zprávou do schránky výboru. Výbor následně zajistí zveřejnění informace na nástěnkách ve vchodech. Předejde se tak sousedským nedorozuměním.

 

Ad 6. Závěr

Schůze ukončena v 19:15 hodin.

Zápis vyhotovila: Jana Čapková

Zápis ověřila: Marta Hodinková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..