Pozvánka na Shromáždění vlastníků

Pozvánka na Shromáždění vlastníků

Společenství vlastníků Brechtova 826,827, se sídlem Brechtova 826/20, 149 00 Praha 4

Datum konání: 23. 06. 2021
Čas konání: 18:00
Místo konání: Před domem Brechtova 826 (konání v ZŠ Květnového vítězství 1554, školní jídelna, zatím není možné)

Program:

 1. Prezence přítomných, zahájení
 2. Volba předsedajícího, zapisovatele schůze a ověřovatele zápisu
 3. Schválení vyúčtování za rok 2019
 4. Schválení vyúčtování za rok 2020
 5. Schválení zvýšení odměny za úklid a dezinfekci na 9 600,- Kč měsíčně hrubého s platností od 01. 07. 2021
 6. Pověření výboru uzavřít smlouvu na zahradnické práce a údržbu předzahrádek včetně zalévání za odměnu 2 400,- Kč měsíčně hrubého po dobu prací nad předzahrádkách a souhlas s touto smlouvou.
 7. Pověření výboru provést výběrové řízení na výměnu prošlých čidel na radiátorech a bytových vodoměrů a uzavřít smlouvy za nejnižší cenovou nabídku
 8. Informace o připravené opravě střechy za 2 072 051,60 Kč (smlouva podepsána)
 9. Informace o připravené výměně výtahů za 2 715 173,- Kč (smlouva podepsána)
 10. Informace o uzavřené smlouvě na údržbu výtahů za 22 080,- Kč ročně (smlouva podepsána)
 11. Informace o provedené revizi elektroinstalace (doporučení rekonstrukce původních rozvodů) Revize elektro stála 22 540,- projekt rekonstrukce je nabídnut za 48 600.- Kč + DPH
 12. Informace o provedené požární kontrole a výměně větší části hasících přístrojů za cenu v celkové výši 47 189,53 Kč.
 13. Informace o zprovoznění WC v přízemí pro řemeslníky a úklid, odpojení vody (hrozilo vyplavení prádelny) a oprava prohození teplé a studené vody za 10 188,- Kč
 14. Informace o ukončení spolupráce s AK Chlebcová (reakce na oprávněnou kritiku vysokých výdajů za právní služby)
 15. Pověření výboru vybrat a nasmlouvat firmu pro činnosti, týkající se správy domu a pozemku (kompletní správa, současná správcovská firma provádí správu pouze částečně).
 16. Informace o uzavření smlouvy s havarijní firmou ZTS (záchranná technická služba) zatím jsme žádnou smlouvu neměli a opravy platili hotově.
 17. Žádost všem, kdo provedli rekonstrukce v bytech a nepředali dokumentaci skutečného provedení, aby tak bezodkladně učinili.
 18. Volba nových členů a náhradníků výboru SV
 19. Volba nových členů a náhradníků kontrolní komise SV
 20. Schválení souhrnné odměny členům kontrolní komise za rok 2020 ve výši 6.000 Kč čistého.
 21. Různé – diskuze
 22. Závěr

 

Důležité:

 1. Pokud není Vaše osobní účast na Shromáždění možná, lze se nechat zastoupit na základě udělené plné moci k účasti a hlasování na Shromáždění jiným členem společenství, případně i třetí osobou mimo společenství. Podpis zmocnitele ani zmocněnce nemusí být úředně ověřen.
 2. V případě, že je bytová jednotka ve společném jmění manželů nebo je ve spoluvlastnictví více osob, je podle zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, povinností zvolit si tzv. zmocněnce, který jednotku zastupuje na Shromáždění. Toto zmocnění nemusí být úředně ověřeno.

Ze všeho nejdůležitější:

Přijďte pár minut předem, ať se stihnete zapsat do začátku schůze.

S ohledem na množství podkladů je možné se s nimi seznámit v kanceláři výboru po předchozí domluvě s některým ze členů Výboru. Kontakty jsou uvedeny na www.svj-brechtova.cz nebo na nástěnkách v jednotlivých vchodech.

V Praze dne 27. 5. 2021

Miroslav Gottfried,
předseda výboru

Michal Preisler,
místopředseda výboru

Komentáře jsou uzavřeny.