SVJ- Per rollam

SVJ- Per rollam

Rozhodnutí mimo zasedání shromáždění vlastníků Společenství vlastníků Brechtova 826, 827, Se sídlem Brechtova 826/20, 149 00 Praha 4 – Háje, IČ: 03528987, spisová značka: S 15891, vedené u Městského soudu v Praze
(dále jen „SV“),


Výbor SV tímto v souladu s ustanovením § 1211 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “OZ“) a v souladu s čl. IX, 2, stanov SV navrhuje všem členům SV, aby rozhodli


písemnou formou mimo zasedání shromáždění o níže uvedených záležitostech:


Návrh usnesení:
SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK SCHVALUJE ÚČETNÍ ZÁVĚRKU, VYPOŘÁDÁNÍ VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ A ZPRÁVU O HOSPODAŘENÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ZA ROK 2019.


Odůvodnění návrhu usnesení:
Dle čl. VII odst. 8.d. stanov SV schvaluje shromáždění vlastníků účetní závěrku, vypořádání výsledku hospodaření a zprávu o hospodaření společenství vlastníků a o správě domu a pozemku, s výsledky plnění
rozpočtu.


Z tohoto důvodu je členům SV předkládán ke schválení výše uvedený návrh usnesení.

Příloha:


Návrh usnesení:
SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK SCHVALUJE NAVÝŠENÍ ZÁLOHOVÝCH PLATEB SLUŽEB VLASTNÍKŮM, JEJICHŽ MĚSÍČNÍ ZÁLOHOVÉ PLATBY V SOUČTU NEDOSÁHNOU SKUTEČNÝCH ROČNÍCH NÁKLADŮ PŘEDMĚTNÉ JEDNOTKY.


Odůvodnění návrhu usnesení:
Dle čl. VII odst. 8.h. stanov SV schvaluje shromáždění vlastníků druh a rozsah služeb a výše záloh na jejich úhradu, jakož i způsobu rozúčtování cen služeb na jednotky. Vzhledem k tomu, že vybrané zálohy nepokryjí
skutečné náklady, je nutné upravit výši zálohových plateb. Vlastníkům, jejichž skutečné náklady převyšují vybrané zálohy.


V případě, kdy k navýšení zálohových plateb služeb vlastníkům, jejichž zálohy nepokrývají náklady hrozí platební neschopnost – zálohy měsíčně hrazené vlastníky nekryjí náklady na dodávky služeb, které jsou společenstvím hrazeny.

Z tohoto důvodu je členům SV předkládán ke schválení výše uvedený návrh usnesení.

Pokyny:
Podklady potřebné pro posouzení a přijetí usnesení jsou přiloženy k tomuto návrhu rozhodnutí.


Pro přijetí usnesení je podle ustanovení § 1214 OZ potřeba souhlasu většiny hlasů všech vlastníků jednotek.


Podle § 1211 článku 3) OZ činí lhůta k Vašemu vyjádření k výše uvedenému usnesení 15 dní ode dne, kdy Vám byl tento návrh doručen. V této lhůtě je třeba Vaše vyjádření souhlasu/nesouhlasu s navrhovaným usnesením anebo zdržení se hlasování doručit výboru SV, jinak bude platit, že s návrhem nesouhlasíte.


Pro vyjádření souhlasu/nesouhlasu s navrhovanými usneseními anebo zdržení se hlasování prosím použijte přiložený hlasovací lístek.

Na lístku prosím zaškrtněte, jak hlasujete, doplňte den, měsíc a rok vyplnění lístku, doplňte Vaše jméno a příjmení, číslo bytu a číslo vchodu, a podepište vlastní rukou.


Hlasovací lístek předejte osobně některému z členů výboru SV nebo zašlete na adresu SV.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..