Zápis z členské schůze Bytového družstva Brechtova 826, 827

Zápis z členské schůze Bytového družstva Brechtova 826, 827

Program:

 1. Prezence přítomných, zahájení
 2. Volba předsedajícího, zapisovatele schůze a ověřovatele zápisu
 3. Schválení programu
 4. Schválení účetní závěrky za rok 2016
 5. Diskuze
 6. Závěr

ad 1) Prezence přítomných, zahájení

Členskou schůzi Bytového družstva Brechtova 826, 827 zahájila předsedkyně pí Čapková. Oznámila, že je přítomno 26 členů družstva z celkového počtu 48. Schůze je tedy usnášeníschopná.

ad 2) Volba předsedajícího, zapisovatele schůze a ověřovatele zápisu

Předsedkyně přednesla návrh na volbu předsedajícího členské schůze – Jana Čapková, zapisovatele – Olga Nerandžičová a ověřovatele zápisu – Marta Hodinková.

 • pro 26
 • proti 0
 • zdržel se 0

Závěr: Členská schůze zvolila jako předsedající Janu Čapkovou, jako zapisovatelku Olgu Nerandžičovou a ověřovatelku zápisu Martu Hodinkovou.

ad 3) Schválení programu

Předsedkyně seznámila přítomné s programem členské schůze.

Člen BD pan Veniger namítá, že schůze nebyla svolána v souladu se stanovami – u pozvánky nebyly přílohy podle programu, tj. účetní závěrka.

Předsedající vysvětluje, že v souladu s §636 odst. 2e ZOK musí být umožněno všem členům, kteří projeví zájem, seznámit se s příslušnými podklady, ty však nemusí být přiloženy k pozvánce, jsou-li objemné. Tato informace byla uvedena na pozvánce, před schůzí nikdo zájem neprojevil. Pan Haken doplňuje s tím, že by tištění pozvánek i s přílohami bylo pro družstvo i významnou finanční zátěží.

 

ad 4) Schválení účetní závěrky za rok 2016

Pan Haken přednesl účetní závěrku. Sdělil, že družstvo vlastní 3 byty, jejichž účetní hodnota je cca 499 tis. Kč. Příjmy z těchto bytů jsou příjmy družstva. Uvedl, že náklady tvořily cca 182 tis. Kč a výnosy cca 147 tis. Kč, družstvo tedy zaznamenalo ztrátu ve výši přibližně 35 tis. Kč. K 31. 12. 2016 bylo na účtu družstva 220 142 Kč.

Dále pan Haken upozorňuje na skutečnost, že ve dvou ze tří bytů, které družstvo vlastní, je řadu let stejný nájem, neodpovídající současnému stavu.

Družstvo musí vyřešit problém převodu peněz z účtu družstva na účet SVJ. Prostředky na účtu družstva lze dle zákona využít pouze na zlepšení bytových potřeb svých členů. Sdělené informace upřesňuje v odpovědích na dotazy pana Šikoly (k mechanismu převodu peněz mezi účty BD a SVJ) a p.  Hrubeše (k výši nájemného vy bytech vlastněných družstvem).

Předsedající dává slovo předsedovi revizní komise panu Slezákovi. Ten sděluje, že podklady k hospodaření prostudoval, zprávu kontrolní komise vyhotoví až po prošetření z podnětu několika stížností, které od členů družstva obdržel. Schválení závěrky touto členskou schůzí ovšem nic nebrání.

Předsedající dává hlasovat o schválení uzávěrky v předneseném znění, vč. inventarizace pohledávek.

 • pro 24
 • proti 0
 • zdrželi se 2 (p. Slezák, p. Veniger)

Závěr: Členská schůze schválila účetní závěrku za rok 2016.

ad 5) Diskuse

Usnesení

24 hlasy, tj. 92,38 % přítomných členů Bytového družstva Brechtova 826, 827 schválila členská schůze účetní závěrku za rok 2016, vč. inventarizace pohledávek a umístění zisku na účet nerozděleného zisku.

 

Zapsala: PhDr. Olga Nerandžičová

Zápis ověřila: Marta Hodinková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..