Pozvánka na Členskou schůzi

Pozvánka na Členskou schůzi

Bytové družstvo Brechtova 826,827, se sídlem Brechtova 826/20, 149 00 Praha 4

Datum konání: 18. 12. 2019

Čas konání: cca 19:30 (po skončení Shromáždění vlastníků)

Místo konání: Jídelna Základní školy Květnového vítězství

Program:

  1. Zahájení členské schůze
  2. Volba předsedajícího shromáždění, zapisovatele a ověřovatele zápisu
  3. Projednání a schválení usnesení shromáždění vlastníků o rozúčtování služeb
  4. Volba členů představenstva bytového družstva
  5. Diskuse
  6. Závěr

Důležité:

Schůze se týká všech členů Bytového družstva Brechtova 826, 827. V případě zastoupení je nutná písemná plná moc, jež je platná pouze pro zastupování na této členské schůzi.

S podklady k jednotlivým projednávaným bodům je možné se seznámit v kanceláři představenstva po předchozí telefonické domluvě.

Vyvěšeno na internetových stránkách BD Brechtova 826, 827

V Praze dne 03.12.19

Komentáře jsou uzavřeny.