Zápis z jednání shromáždění

Zápis z jednání shromáždění

Zápis
Zápis z jednání shromáždění konaného dne 18. 12. 2019 OD 18:30 HODIN V JÍDELNĚ zÁKLADNÍ ŠKOLY KVĚTNOVÉHO VÍTĚZSTVÍ
Společenství vlastníků Brechtova 826,827, se sídlem Brechtova 826/20, 149 00 Praha 4
program shromáždění vlastníků
PRŮBĚH SHROMÁŽDĚNÍ: 1

  1. ZAHÁJENÍ, KONTROLA USNÁŠENÍ SCHOPNOSTI 1
  2. VOLBA PŘEDSEDAJÍCÍHO ZAPISOVATELE OVĚŘOVATLELE ZÁPISU 1
  3. PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ USNESENÍ SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ O ROZSAHU POSKYTOVANÝCH SLUŽEB 2
  4. PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ USNESENÍ SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ O ROZSAHU POSKYTOVANÝCH SLUŽEB –TISKOVÁ CHYBA 2
  5. VOLBA ČLENŮ VÝBORU SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ 2
  6. ZÁVĚR 3

Průběh shromáždění:
1. ZAHÁJENÍ, KONTROLA USNÁŠENÍ SCHOPNOSTI
Předseda výboru SVJ Ivo Nerandžič zahájil shromáždění a přivítal přítomné vlastníky.
Kontrola počtu účastníků, počtu hlasů a usnášeníschopnosti shromáždění
Na jednání byli v době zahájení přítomni zástupci jednotek se spoluvlastnickým podílem: 78,2 %
Shromáždění společenství vlastníků bylo způsobilé se usnášet, protože v čase zahájení schůze uvedeném na pozvánce bylo přítomna potřebná většina hlasů společenství (když počet hlasů je určen podle velikosti spoluvlastnických podílů vlastníků jednotek na společných částech domu).
K platnosti usnesení je potřebný souhlas nadpoloviční většiny přítomných hlasů. Ve zvláštním případě tříčtvrtinová případně stoprocentní většina všech hlasů.
Přítomnost vlastníků jednotek byla ověřována před každým jednotlivým hlasováním.

2. volba předsedajícího zapisovatele ověřovatlele zápisu

Předseda výboru seznámil přítomné vlastníky s návrhem:
předsedající Ivo Nerandžič, zapisovatelka: Jana Čapková, ověřovatelka: Stanislava Šäfrová

Kontrola usnášeníschopnosti:
Před hlasováním o navrženém usnesení:
Přítomno % podílů 78,2
Shromáždění vlastníků jednotek je usnášeníschopné.
Usnesení Č. 1:
Shromáždění vlastníků jednotek schvaluje předsedajícího shromáždění Ivo Nerandžiče, zapisovatelku Janu Čapkovou, ověřovatele zápisu Stanislavu Šäfrovou

Výsledky hlasování:
Pro přijetí usnesení % z přítomných 100
Proti přijetí usnesení % z přítomných 0
Zdržel se % z přítomných 0

NAVRŽENÉ USNESENÍ BYLO PŘIJATO POTŘEBNÝM POČTEM HLASŮ PŘÍTOMNÝCH VLASTNÍKŮ

3. Projednání a schválení usnesení shromáždění vlastníků o rozsahu poskytovaných služeb

Předsedající uvádí, že z důvodu opakujících se výtek ke způsobu vyúčtování a rozsahu poskytovaných služeb byla provedena revize toho, jak je vše historicky nastaveno a zjištěné nesrovnalosti, které je vhodné napravit. Předal slovo paní Chlebcové ze společnosti Finn domy poskytující účetní služby, která odprezentovala jak bylo co nastaveno a jak by to správně dle právních předpisů nebo rozhodnutí shromáždění mělo do budoucna být.
Vlastník pan Steiner navrhl daný bod neprojednávat pro jeho nepřezkoumatelnost a nedostatečné podklady, neboť nebyly k dispozici. Je třeba postupovat dle zákona a stanov.
Vlastník pane Veniger uvádí v reakci na shora uvedenou prezentaci, že měřidla topení jsou vlastníků jednotlivých jednotek. Tato poznámka byla rozporována s odvoláním na stanovy SV.
Po diskusi bylo přistoupeno k hlasování.

Kontrola usnášeníschopnosti:
Před hlasováním o navrženém usnesení:
Přítomno % podílů 78,2
Shromáždění vlastníků jednotek je usnášeníschopné.
Usnesení Č. 2:
Navržený bod jednání shromáždění – projednání a schválení usnesení shromáždění vlastníků o rozsahu poskytovaných služeb nebude na tomto shromáždění projednán, SV bude postupovat dle stanov a zákona, v roce 2020 budou připraveny podklady, se kterými budou členové SVJ seznámeni.

Výsledky hlasování:
Pro přijetí usnesení % z přítomných 100
Proti přijetí usnesení % z přítomných 0
Zdržel se % z přítomných 0

NAVRŽENÉ USNESENÍ BYLO PŘIJATO POTŘEBNÝM POČTEM HLASŮ PŘÍTOMNÝCH VLASTNÍKŮ

4. Projednání a schválení usnesení shromáždění vlastníků o rozsahu poskytovaných služeb –tisková chyba

Tisková chyba. Bylo projednáno v bodě 3.

5. volba členů výboru společenství vlastníků

Předsedající uvedl, že se přihlásili pan Gottfried, Veniger a Preisler, zopakoval východiska ze shromáždění 21. 11. 2019 a uvedl, že se rozhodl ve funkci setrvat, takže stačí zvolit pouze dva členy. K upozornění paní Hodinkové na neslučitelnost funkcí týkající se pana Preislera, protože je jeho manželka členkou kontrolní komise, předsedající uvedl, že se toto ustanovení týká bytového družstva, ale paní Preislerová v případě zvolení manžela slíbila rezignovat.
Předsedající se dotázal přítomných vlastníků, zda chce někdo ještě kandidovat
Na výzvu nereagoval žádný zájemce o kandidaturu do výboru SV.

Předseda výboru SV navrhl hlasovat jednotlivých kandidátech.
Kontrola usnášeníschopnosti:
Před hlasováním o navrženém usnesení:
Přítomno % podílů 78,2
Shromáždění vlastníků jednotek je usnášeníschopné.
Usnesení Č. 3:
Shromáždění vlastníků jednotek volí člena výboru SV pana Gottfgieda.
Výsledky hlasování:
Pro přijetí usnesení % z přítomných 100
Proti přijetí usnesení % z přítomných 0
Zdržel se % z přítomných 0

NAVRŽENÉ USNESENÍ BYLO PŘIJATO POTŘEBNÝM POČTEM HLASŮ PŘÍTOMNÝCH VLASTNÍKŮ

Usnesení Č. 4:
Shromáždění vlastníků jednotek volí člena výboru SV pana Veinigera.
Výsledky hlasování:
Pro přijetí usnesení % z přítomných 45,6
Proti přijetí usnesení % z přítomných 38,9
Zdržel se % z přítomných 15,5
USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO POTŘEBNÝM POČTEM HLASŮ.
Usnesení Č. 5:
Shromáždění vlastníků jednotek volí člena výboru SV pana Preislera
Výsledky hlasování:
Pro přijetí usnesení % z přítomných 82,3
Proti přijetí usnesení % z přítomných 9,7
Zdržel se % z přítomných 8,0

NAVRŽENÉ USNESENÍ BYLO PŘIJATO POTŘEBNÝM POČTEM HLASŮ PŘÍTOMNÝCH VLASTNÍKŮ

6. ZÁVĚR  

Předsedající poděkoval za účast a ukončil jednání.
Shromáždění vlastníků jednotek bylo ukončeno ve …………. hodin

VŠECHNA NAVRŽENÁ USNESENÍ BYLA PŘIJATA POTŘEBNÝM POČTEM HLASŮ.

Příloha:
1. Prezenční listina

V Praze dne 16. 9. 2019

_________________ ______________
Jana Čapková, zapisovatelka Stanislava Šäfrová, ověřovatelka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..