Zápis ze shromáždění vlastníků SVJ Brechtova 826 a 827

Zápis ze shromáždění vlastníků SVJ Brechtova 826 a 827

Datum konání: 11. října 2017 od 18.30 hod.

Program:

 1. Prezence přítomných, zahájení
 2. Volba předsedajícího, zapisovatele schůze a ověřovatele zápisu
 3. Nový statutární orgán, odměny, volba
 4. Smlouva o výkonu funkce
 5. Diskuze
 6. Závěr

 

Ad 1. Prezence přítomných, zahájení

Předsedkyně výboru Jana Čapková zahájila shromáždění informací o účasti – 70,186 % vlastníků (dle plochy bytu). Shromáždění je tedy usnášeníschopné. Za Bytové družstvo Brechtova 826, 827 je hlasováním pověřena paní Hodinková.

Závěr: Shromáždění je usnášeníschopné.

 

Ad 2. Volba předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu

Předsedkyně BD Brechtova 826 a 827 navrhla jako předsedajícího shromáždění sebe, jako zapisovatele pana Nerandžiče a jako ověřovatelku zápisu paní Hodinkovou. Nikdo z přítomných nepodal jiný návrh.

 • pro 99,159 % přítomných
 • proti 0 %přítomných
 • zdrželo se 0,841 % přítomných

 

Závěr: Shromáždění zvolilo paní Janu Čapkovou předsedajícím shromáždění, Iva Nerandžiče zapisovatelem a paní Martu Hodinkovou ověřovatelkou zápisu.

 

Ad 3. Nový statutární orgán, odměny, volba

Předsedající seznámila shromáždění s programem – dle pozvánky. Z řad přítomných nejsou připomínky.

Předsedající zopakovala důvody pro konání shromáždění vlastníků, bez navržených kandidátů. Výsledkem provedené výborem společenství vlastníků v srpnu 2017 bylo, že se navrhla do výkonu funkce jedině paní Zuzana Semelová. Vzhledem k tomu, že novými členy statutárního orgánu BD již byla zvolena paní Jana Čapková, pan Ivo Nerandžič a paní Zuzana Semelová, nechává ke zvážení zvolit za výbor SV stejné členy.

K tomuto nezazněl žádný protinávrh.

 • pro 99,159 % přítomných
 • proti 0 %přítomných
 • zdrželo se 0,841 % přítomných

 

Odměny
Předsedající přítomným vlastníkům opakuje, že již při členské schůzi BD byla odhlasována souhrnná výše odměny za statutární orgány BD i SV ve výši 10.000,- Kč/měs., přičemž na BD připadá souhrnná odměna 3.000 Kč/měs., na SV 7.000 Kč/měs. Jde o čisté výše odměn.

Z přítomných neměl nikdo protinávrh.

 • pro 99,159 % přítomných
 • proti 0 %přítomných
 • zdrželo se 0,841 % přítomných

 

Závěr: Byla odhlasována souhrnná výše odměny za výkon funkce v BD a SV ve výši 10.000 Kč čistého měsíčně, přičemž na BD z toho dle hlasování na členské schůzi BD připadá 3.000 Kč čistého měsíčně a na SV 7.000 Kč měsíčně dle aktuálního odhlasování na shromáždění vlastníků.

 

Ad 4. Smlouva o výkonu funkce

Předsedající uvádí, že právním podkladem odměny za výkon funkce člena výboru je smlouva o výkonu funkce. Tato byla k nahlédnutí v kanceláři výboru ode dne rozeslání pozvánek do dne 11. 10. 2017. O seznámení se s textem smlouvy projevilo zájem 0 vlastníků. Vlastníkům, kteří svého práva nevyužili, předsedající shrnula hlavní body této smlouvy: jedná se o příkazní smlouvu, která stanovuje členovi statutárního orgánu práva a povinnosti, jako např. výkon funkce jako řádný hospodář (čteno z textu smlouvy).

 

Ad 5. Diskuze

Pan Veniger připomíná per rollam zápis.

Předsedající odkazuje pana Venigera na jednání, které proběhlo a dále na to, že zápis z jednání obdržel.

Další připomínky nejsou.

 

Ad 6. Závěr

Protože nebyly žádné připomínky k diskuzi, předsedající ukončila shromáždění.

Schůze ukončena v 18.35 hodin.

 

Zápis vyhotovil: Ivo Nerandžič

Zápis ověřila: Marta Hodinková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..